FundAl

Aplikacja "Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FundAl" wspomaga pracę Urzędów Miast i Gmin w zakresie zadań związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W szczególności system wspomaga pracę urzędów w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz uprawnionych do tych świadczeń;
 • prowadzenia ewidencji wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami;
 • kontroli kompletności wniosków;
 • podejmowania decyzji poprzez automatyczne ich ustalanie na podstawie danych z wniosku;
 • ewidencji decyzji dotyczących ww. świadczeń:
  • odmownych;
  • przyznających;
  • umarzających postępowanie administracyjne;
  • zmieniających;
  • uchylających;
  • wygaszających;
  • zawieszających;
  • wznawiających;
  • nienależnie pobranych świadczeniach;
  • zwrocie;
  • spłacie ratalnej;
  • odmowie rozłożenia na raty;
  • umarzających należności;
  • odmawiających umorzenia należności;
  • o odroczeniu terminu płatności;
 • rejestracji odwołań;
 • autonumeracji wniosków, decyzji, odwołań, pism;
 • planowania wypłat;
 • wypłaty świadczeń (tworzenie list wypłat, wydruki wypłatowe);
 • obsługi potrąceń;
 • generacji przelewów elektronicznych;
 • rozliczania wypłat;
 • wydruku decyzji, pism i zaświadczeń w oparciu o zaimplementowane wzorce; wzorce mogą być zmieniane lub tworzone przez użytkowników;
 • obsługi świadczeń nienależnie pobranych;
 • rejestracji wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • rejestracji danych z wywiadów alimentacyjnych;
 • rejestracji danych z oświadczeń majątkowych dłużników;
 • rejestracji działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;
 • rozliczania dłużników alimentacyjnych;
 • naliczania odsetek ustawowych;
 • podsumowania wypłat, z podziałem na:
  • odbiorców świadczeń;
  • uprawnionych;
  • dłużników;
  • okresy wypłatowe;
 • tworzenia raportów dotyczących wniosków, decyzji, odwołań, potrąceń.

Zapewniamy przeniesienie danych osobowych oraz wgląd do danych o zaliczkach alimentacyjnych z systemu Familia.

Możliwe jest przeniesienie danych osobowych z innych systemów do aplikacji FundAl.

Dla użytkowników aplikacji Familia zapewniamy również możliwość korzystania ze wspólnej bazy danych przez aplikację Familia i aplikację FundAl.

W roku 2014 udostępniona została wersja 2.40 (G-1.02-2-40) aplikacji FundAl, która pozwala na integrację z systemem CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego). Wersja ta umożliwia m.in.:

 • Obsługę wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych składanych elektronicznie na Portalu Informacyjnym CSZIS
 • Wymianę komunikatów z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • Weryfikację danych z wniosku w zewnętrznych systemach centralnych (m.in. PESEL, EKSMOoN, AC Rynek Pracy).

Od wersji 2.51 (G-1.03-2-51), która została udostępniona w kwietniu 2015 r., aplikacja FundAl umożliwia pobieranie z rejestrów zewnętrznych następujących informacji:

- o dochodzie poszczególnych członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ePodatki)

- o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),

- o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności (EKSMOoN)

które mają zastąpić odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia dostarczane dotychczas przez wnioskodawców, składających wnioski o przyznanie świadczeń.

Aplikacja FundAl posiada świadectwo zgodności o numerze 1/1.03/FA/G/2015 wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 maja 2015 r.:

Osoba kontaktowa:

Marek Włodarczyk

tel. +48 32 3589 275 e-mail Wlodarczyk.M@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Marek Włodarczyk

tel. +48 32 3589 275 e-mail Wlodarczyk.M@zetokatowice.pl

Skontaktuj się
z nami

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij