KontrolN

Aplikacja "Kontrola sprawozdań statystycznych - KontrolN" przeznaczona jest dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Program KontrolN obsługuje sprawozdania:

 • MPiPS-01 (wraz z załącznikami);
 • MPiPS-02;
 • MPiPS-06;
 • MPiPS-07;

zgodne z obowiązującymi wzorami formularzy.

Program uwzględnia podział sprawozdawczości na powiaty w ramach Powiatowych Urzędów Pracy lub ich filii.

Obsługa sprawozdań udostępniona przez program KontrolN umożliwia:

 • konwersję sprawozdań z postaci wymaganej przez WUS (również generowanej przez system PULS) na postać wewnętrzną programu KontrolN, w celu wykonania czynności wyspecyfikowanych w kolejnych punktach (w przypadku MPiPS-06 konwersję z formatu systemu PULS);
 • wygenerowanie pustych formularzy sprawozdań, a następnie ich edycję w Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach;
 • import sprawozdań z załącznikami z Powiatowych Urzędów Pracy oraz ich filii do odpowiednio: Wojewódzkiego lub Powiatowego Urzędu Pracy; sprawozdania te muszą być zapisane w postaci elektronicznej;
 • kontrolę logiczną i rachunkową zaimportowanych sprawozdań, również tych, które poddane zostały edycji;
 • edycję zaimportowanych sprawozdań oraz ich wydruk;
 • włączenie skontrolowanych i poprawnych sprawozdań do wspólnej bazy;
 • wygenerowanie dla każdego miesiąca scalonego sprawozdania dla PUP w oparciu o sprawozdania z filii oraz dla WUP w oparciu o sprawozdania z PUP-ów; wydruk tych sprawozdań;
 • przeglądanie wygenerowanych sprawozdań;
 • kopiowanie sprawozdań w wybranym przez użytkownika formacie:
  • dla WUP (format wewnętrzny programu KontrolN) lub
  • dla WUS – generowane są pliki w formacie DBF (takim samym w jakim pliki te generuje system PULS, format ten nie obejmuje sprawozdania MPiPS-06).

Możliwy jest wydruk graficzny sprawozdań (na drukarkach laserowych, atramentowych) oraz wydruk znakowy (na drukarkach igłowych).

Możliwa jest analiza danych zawartych w załączniku nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 w oparciu o funkcjonalność programu polegającą na:

 • sortowaniu danych wg dowolnej kolumny; umożliwia to uzyskanie listy zawodów uporządkowanych w kolejności rosnących lub malejących wartości ze wskazanej kolumny załącznika, lub wynikającej z naturalnego jego uporządkowania, tj. w kolejności kodów zawodów, w szczególności umożliwia to uzyskanie np. listy:
  • z największą (najmniejszą) liczbą bezrobotnych ogółem (lub kobiet);
  • z największą (najmniejszą) liczbą bezrobotnych zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym;
  • z największą (najmniejszą) liczbą ofert zgłoszonych w okresie sprawozdawczym;
  • wg nazw zawodów, itp.;
 • wydruku danych posortowanych wg dowolnej kolumny;
 • wydruku dla wskazanych wierszy lub wskazanego przedziału wierszy;
 • wyszukiwaniu nazwy lub symbolu zawodu.

Osoba kontaktowa:

Marek Włodarczyk

tel. +48 32 3589 275 e-mail Wlodarczyk.M@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Marek Włodarczyk

tel. +48 32 3589 275 e-mail Wlodarczyk.M@zetokatowice.pl

Skontaktuj się
z nami

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij