Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

ePitSigner

Program "ePitSigner" służy do hurtowego przetwarzania dokumentów elektronicznych, zawierających deklaracje PIT (obecnie tylko PIT-11) w celu złożenia pod nimi podpisu elektronicznego kwalifikowanego, następnie doręczenia do Ministerstwa Finansów w systemie e-Deklaracje i odbierania UPO dla doręczonych deklaracji.

Mipon

System "Mipon" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Usprawnia prace związane z wymiarem i rozliczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) dla nieruchomości, które nie mają statusu gospodarstwa rolnego.

Wersja MIPON-JGU umożliwia prowadzenie ewidencji nieruchomości oraz wymiar i rozliczenie poszczególnych podatków dla nieruchomości osób prawnych.

Miprol

System "Miprol" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Usprawnia prace związane z wymiarem i rozliczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) dla gospodarstw rolnych.

Potrans

System "Podatki od Środków Transportu - Potrans" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Pracuje w ponad 60 Urzędach Miast i Gmin.