Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

ePitSigner

Program "ePitSigner" służy do hurtowego przetwarzania dokumentów elektronicznych, zawierających deklaracje PIT (obecnie tylko PIT-11) w celu złożenia pod nimi podpisu elektronicznego kwalifikowanego, następnie doręczenia do Ministerstwa Finansów w systemie e-Deklaracje i odbierania UPO dla doręczonych deklaracji.

Program przetwarza deklaracje PIT w 2 głównych etapach:

  • Import plików XML zawierających deklaracje PIT, wytworzonych w dowolnym systemie dziedzinowym, do pliku paczki (plik zip). Jedynym warunkiem koniecznym jest zgodność importowanego dokumentu XML ze schematem dokumentu w systemie e-Deklaracje;
  • Przetwarzanie zaimportowanych deklaracji w paczce plików.


Przetwarzanie zaimportowanych dokumentów składa się z etapów: 

  • Złożenia podpisu elektronicznego pod PIT;
  • Wysłanie podpisanego PIT do e-deklaracje.gov.pl;
  • Pobranie UPO dla wcześniej wysłanego PIT.


Program posiada prosty interfejs użytkownika w trybie tekstowym.

link do  eDeklaracji

Osoba do kontaktu:

Aneta Peroń

tel. +48 32 3589 269 e-mail Peron.A@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Aneta Peroń

tel. +48 32 3589 269 e-mail Peron.A@zetokatowice.pl