Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Miprol

System "Miprol" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Usprawnia prace związane z wymiarem i rozliczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) dla gospodarstw rolnych.

EWIDENCJA GOSPODARSTW ROLNYCH

 • dane o właścicielach, podatnikach, numerach ewidencyjnych działek, budynków, lokali składających się na gospodarstwo rolne, numerach ksiąg wieczystych;
 • dane o częściach składowych gospodarstw:
  • gruntach;
  • obszarach leśnych;
  • nieruchomościach;
 • dane o ulgach w podatku rolnym.

KSIĘGOWOŚĆ PODATKU

 • ewidencja kont (konta bilansowe - podstawowe i hipoteczne, konta pozabilansowe - konta inkasentów);
 • przejmowanie na odpowiednie konta przypisów i odpisów utworzonych w części ewidencyjnej;
 • księgowanie wpłat i zwrotów;
 • prowadzenie dziennika obrotów;
 • analiza stanu kont:
  • bilanse otwarcia i zamknięcia roku obliczeniowego;
  • wyszukiwanie nadpłat i zaległości płatniczych na poszczególnych kontach podatników;
  • sporządzanie zbiorczych raportów o wysokości nadpłat i o wysokości zadłużenia (dla poszczególnych podatków oraz dla zbiorczego zobowiązania pieniężnego).

WYDRUKI

 • rejestr wymiarowy;
 • rejestr przypisów/odpisów;
 • decyzje podatkowe, nakazy płatnicze;
 • dziennik obrotów, bilanse otwarcia i zamknięcia roku obliczeniowego;
 • zestawienia zapisów księgowych - wpłat, zwrotów, przypisów, odpisów;
 • wydruk list kont z zaległościami płatniczymi i nadpłatami oraz zbiorczych raportów o wysokości zadłużenia i wysokości nadpłat;
 • upomnienia, decyzje o wysokości zadłużenia, decyzje o wysokości nadpłaty.

WYMIAR PODATKU

 • obliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (łączne zobowiązanie pieniężne) - prowadzenie rejestru wymiarowego i rejestru przypisów, odpisów;
 • ustalenie i aktualizacja stawek podatkowych.

Osoba do kontaktu:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl