Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Potrans

System "Podatki od Środków Transportu - Potrans" przeznaczony jest dla Wydziałów Finansowych Urzędów Miast i Gmin. Pracuje w ponad 60 Urzędach Miast i Gmin.

PROWADZENIE KARTOTEK PODATKU

 • automatyczne tworzenie i aktualizacja kartoteki w oparciu o bazę pojazdów ogólnopolskiego systemu POJAZD;
 • możliwość uzupełniania i korekty danych o podatku i pojazdach niezależnie od Wydziału Komunikacji;
 • automatyczne wyliczanie stawki podatku oraz przypisów i odpisów podczas aktualizacji z uwzględnieniem ulg i zwolnień;
 • tworzenie list podatników w podziale na osoby fizyczne i prawne.

KSIĘGOWOŚĆ PODATKU

 • księgowanie wpłat i zwrotów;
 • tworzenie dziennych zestawień wpływów i przypisów oraz wpływów do wyjaśnienia;
 • wyszukiwanie dłużników.


WYDRUKI

 • wezwań płatniczych (PRZYPOMNIENIE, DECYZJA, UPOMNIENIE, POSTANOWIENIE, DECYZJA OKREŚLAJĄCA) z możliwością redagowania tekstów wezwań;
 • tytułów wykonawczych;
 • list dłużników i nadpłat;
 • zbiorczych zestawień podatku (w podziale na osoby fizyczne i prawne oraz kartoteki rozliczone, zadłużone i nadpłaty) dla celów sprawozdawczych.

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl