Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Stypendia

Aplikacja "Obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych - Stypendia" wspomaga (na poziomie gminy) realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Aplikacja pomaga realizować cele w następującym zakresie:

  • prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych;
  • rozpatrywanie wniosków oraz ustalanie na ich podstawie prawa do świadczeń (stypendiów i zasiłków szkolnych);
  • wydawanie odpowiedniej decyzji przyznającej lub odmownej;
  • naliczanie świadczeń do wypłaty i przygotowywanie dokumentacji wypłatowej;
  • rozliczanie naliczonych świadczeń;
  • sprawozdawczość.

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Sitek

tel. +48 32 3589 175 e-mail Sitek.A@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Sitek

tel. +48 32 3589 175 e-mail Sitek.A@zetokatowice.pl