Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Pomoc zdalna

 
TeamViewer QuickSupport
Oprogramowanie umożliwiające zdalne podłączenie do komputera przez pracowników serwisu ZETO Katowice.

 
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Szablon upoważnienia, który po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć do ZETO Katowice.

 

Osoba do kontaktu:

tel. - e-mail -

Osoba do kontaktu:

tel. - e-mail -