Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Produkty - kontakt merytoryczny

Kontakt do osób odpowiedzialnych za  wybrane produkty

 • ePitSigner

Aneta Peroń
tel.: 32 3589 269
fax: 32 3589 277
e-mail:  Peron.A@zetokatowice.pl

 • EwiAkt

Michał Kalański
tel.: 32 3589 163
fax: 32 3589 277
e-mail:  Kalanski.M@zetokatowice.pl

 • Familia
Aleksandra Sitek
tel.: 32 3589 175

Marek Włodarczyk
tel.: 32 3589 275
 
 • FundAl
Aleksandra Sitek
tel.: 32 3589 175

Marek Włodarczyk
tel.: 32 3589 275

Sylwia Nowara
tel.: 32 3589 205
 • KontrolN
Marek Włodarczyk
tel.: 32 3589 275
 • MiDoS
Aleksandra Sitek
tel.: 32 3589 175

Iwona Tarnawska
tel.: 32 3589 375
 • Mipon,  Miprol
Iwona Tarnawska
tel.: 32 3589 375
 
 • Potrans
Sylwia Nowara
tel.: 32 3589 205
 • Przewozy
Iwona Tarnawska
tel.: 32 3589 375
 • Rentier/Manager
Dział systemów
tel.: 32 3589 359
 • Rubikom+
Marek Włodarczyk
tel.: 32 3589 275
 • SABAZ - Archiwum elektroniczne
Aneta Peroń
tel.: 32 3589 269
fax: 32 3589 277
 • Sekal, Sepgos
Sylwia Nowara
tel.: 32 3589 205
 • SprawPro - sprawozdawczość w prokuraturach
Marek Włodarczyk
tel.: 32 3589 275
fax: 32 3589 277
 • Stypendia
Aleksandra Sitek
tel.: 32 3589 175
 
 • Talgos
Aneta Peroń
tel.: 32 3589 269
fax: 32 3589 277

 

Osoba do kontaktu:

tel. - e-mail -

Brak plików.

Osoba do kontaktu:

tel. - e-mail -