Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Przewozy

System "PRZEWOZY" przeznaczony jest dla Wydziałów Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych, które wydają licencje i zezwolenia ma wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy.

RUBIKOM+

Mikrokomputerowy "System Obsługi Bezrobotnych i Pośrednictwa Pracy - RUBIKOM+" przeznaczony jest dla Powiatowych Urzędów Pracy. System został opracowany przy ścisłej współpracy merytorycznej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

SEKAL

System "Ewidencja Koncesji Alkoholowych - SEKAL" przeznaczony jest dla referatów ewidencji i podmiotów działalności gospodarczej usytuowanych w Urzędach Miast i Gmin.

SEPGOS

System "Ewidencja działalności gospodarczej i Koncesji Alkoholowych - SEPGOS" przeznaczony jest dla referatów ewidencji i podmiotów działalności gospodarczej usytuowanych w Urzędach Miast i Gmin.

SprawPro18

Program „SprawPro18" służy do obsługi sprawozdań i opracowań statystycznych z  zakresu spraw prokuratorskich karnych, cywilnych i administracyjnych w  powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz  w  Prokuraturze Krajowej i podległych jej Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości  Zorganizowanej i  Korupcji, za rok 2018.
Program jest opracowywany na  zlecenie Prokuratury Krajowej.

EwiAkt

System    "EwiAkt" został opracowany z myślą o urzędach/organizacjach prowadzących duże składnice teczek akt osobowych (kartoteki akt) zawierających kilka, kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy teczek.