Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

Przewozy

System "PRZEWOZY" przeznaczony jest dla Wydziałów Urzędów Miast i Gmin oraz Starostw Powiatowych, które wydają licencje i zezwolenia ma wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy.

System umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób i rzeczy;
 • wydruki dokumentów:
  • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
  • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
  • Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  • Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne;
  • Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  • Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  • Wypis z Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
  • Wypis z Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
  • Wypis z Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne;
  • Wypis z Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  • Wypis z Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów;
 • wyszukiwanie informacji, tworzenie zestawień i statystyk według określonych przez Użytkownika kryteriów:
  • dane o dokumencie - rodzaj dokumentu, data ważności, data wydania;
  • dane o przedsiębiorcy - nazwa przedsiębiorcy, numery NIP, REGON.

Osoba do kontaktu:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl