Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

SEPGOS

System "Ewidencja działalności gospodarczej i Koncesji Alkoholowych - SEPGOS" przeznaczony jest dla referatów ewidencji i podmiotów działalności gospodarczej usytuowanych w Urzędach Miast i Gmin.

System zapewnia:

 • rejestrowanie działalności gospodarczej;
 • rejestrowanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 • rejestrowanie decyzji odmownych na sprzedaż i podawanie alkoholu;
 • ewidencjonowanie zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wyszukiwanie w ewidencji bieżącej i archiwalnej wg:
  • numeru ewidencyjnego;
  • nazwiska podmiotu gospodarczego;
  • adresu podmiotu gospodarczego;
  • adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  • nazwy spółki;
  • rodzaju branży;
  • współwłaściciela podmiotu;
  • pełnomocnika podmiotu gospodarczego;
 • ewidencję zawieszeń i wznowień wykonywania działalności gospodarczej; 
  • wydruk informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
  • wydruk informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
  • kontrola przedsiębiorców, którzy nie dokonali wznowienia wykonywania działalności w określonym terminie;
 • ewidencję opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; 
  • zestawienia wpłat;
  • lista dłużników;
  • lista nadpłat;
 • prowadzenie statystyk;
  • zestawienia wg zawartości alkoholu;
  • zestawienia koncesji alkoholowych wg branży zezwolenia;
  • zestawienia wg wybranej branży;
  • zestawienia ilościowe wszystkich branż.

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl