MiDoS

System "MiDoS" przeznaczony jest dla Wydziałów Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Ośrodków Pomocy Rodzinie, które realizują zadania związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych.

Od stycznia 2014 r. system „Dodatki Mieszkaniowe – MiDoS”, autorstwa ZETO Katowice Sp. z o.o., obsługuje dodatek energetyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984).

Obsługa dodatku energetycznego umożliwia:

 • wprowadzanie wniosku o dodatek energetyczny bez konieczności wprowadzania danych osobowych wnioskodawcy i członków jego rodziny (wykorzystywane będą dane wprowadzone przy okazji rozpatrywania wniosku o dodatek mieszkaniowy);
 • kontrolę warunków, które wnioskodawca musi spełniać (przyznany dodatek mieszkaniowy);
 • przyznanie dodatku energetycznego na okres nie wykraczający poza okres przyznania dodatku mieszkaniowego;
 • oddzielne listy wypłat dotyczące dodatku energetycznego.

System umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • ustalanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub o odmowie jego przyznania. Podczas ustalania decyzji system analizuje dane z wniosku o dodatek mieszkaniowy i w zależności od nich generuje różne typy decyzji:
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu zbyt wcześnie złożonego wniosku;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia powierzchni normatywnej;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku z powodu przekroczenia norm dochodu;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu zbyt niskiej kwoty obliczonego dodatku;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym podczas którego stwierdzono rażącą dysproporcję pomiędzy zgłoszonymi na wniosku niskimi dochodami a stanem majątkowym wnioskodawcy – wnioskodawca jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowanym lokalem;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu odmowy złożenia oświadczenia majątkowego;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z innych powodów wskazanych przez Użytkownika systemu;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego bez kwoty ryczałtu dla wnioskodawcy;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z wyodrębnioną kwotą ryczałtu wypłacaną wnioskodawcy;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z kwotą ryczałtu należną wnioskodawcy wliczoną do kwoty przekazywanej zarządcy.

Wygląd każdego typu decyzji dostosowany jest do indywidualnych wymagań Użytkownika systemu. Dla każdego z typów wydawanych decyzji w systemie przechowywane są szablony wydruku, do których każdy z użytkowników może wprowadzić zredagowane przez siebie teksty i wybrane czcionki dostosowane do możliwości wykorzystywanych drukarek.

 • tworzenie list wypłat dodatku mieszkaniowego dla zarządców i ryczałtu dla lokatorów;
 • wyszukiwanie i przeglądanie danych o wprowadzonych wnioskach, wydanych decyzjach i wypłaconych świadczeniach;
 • tworzenie statystyk i raportów o wprowadzonych wnioskach i wydanych decyzjach o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego w zadanym okresie.

Zapewniamy migrację danych z systemu dodatków mieszkaniowych firmy ETOB. Możliwa do realizacji jest również migracja danych z innych systemów (po omówieniu szczegółów).

W niedalekiej przyszłości planujemy powiązanie systemu MiDoS z aplikacją "Świadczenia Rodzinne - Familia", naszego autorstwa, w celu udostępnienia danych o świadczeniobiorcy i otrzymanych przez niego świadczeniach.

W celu zapoznania się z systemem możliwe jest pobranie prezentacji systemu lub zamówienie wersji demonstracyjnej (patrz zakładka "Pliki do pobrania"). Możliwe jest również zamówienie wersji użytkowej systemu MiDoS.

Osoba kontaktowa:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Iwona Tarnawska

tel. +48 32 3589 375 e-mail Tarnawska.I@zetokatowice.pl

Skontaktuj się
z nami

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij