MiDoS

System "MiDoS" przeznaczony jest dla Wydziałów Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej lub Ośrodków Pomocy Rodzinie, które realizują zadania związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych.

Od stycznia 2014 r. system „Dodatki Mieszkaniowe – MiDoS”, autorstwa ZETO Katowice Sp. z o.o., obsługuje dodatek energetyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984).

Obsługa dodatku energetycznego umożliwia:

 • wprowadzanie wniosku o dodatek energetyczny bez konieczności wprowadzania danych osobowych wnioskodawcy i członków jego rodziny (wykorzystywane będą dane wprowadzone przy okazji rozpatrywania wniosku o dodatek mieszkaniowy);
 • kontrolę warunków, które wnioskodawca musi spełniać (przyznany dodatek mieszkaniowy);
 • przyznanie dodatku energetycznego na okres nie wykraczający poza okres przyznania dodatku mieszkaniowego;
 • oddzielne listy wypłat dotyczące dodatku energetycznego.

System umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • ustalanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub o odmowie jego przyznania. Podczas ustalania decyzji system analizuje dane z wniosku o dodatek mieszkaniowy i w zależności od nich generuje różne typy decyzji:
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu zbyt wcześnie złożonego wniosku;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu przekroczenia powierzchni normatywnej;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku z powodu przekroczenia norm dochodu;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu zbyt niskiej kwoty obliczonego dodatku;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym podczas którego stwierdzono rażącą dysproporcję pomiędzy zgłoszonymi na wniosku niskimi dochodami a stanem majątkowym wnioskodawcy – wnioskodawca jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowanym lokalem;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z powodu odmowy złożenia oświadczenia majątkowego;
  • decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego z innych powodów wskazanych przez Użytkownika systemu;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego bez kwoty ryczałtu dla wnioskodawcy;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z wyodrębnioną kwotą ryczałtu wypłacaną wnioskodawcy;
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z kwotą ryczałtu należną wnioskodawcy wliczoną do kwoty przekazywanej zarządcy.

Wygląd każdego typu decyzji dostosowany jest do indywidualnych wymagań Użytkownika systemu. Dla każdego z typów wydawanych decyzji w systemie przechowywane są szablony wydruku, do których każdy z użytkowników może wprowadzić zredagowane przez siebie teksty i wybrane czcionki dostosowane do możliwości wykorzystywanych drukarek.

 • tworzenie list wypłat dodatku mieszkaniowego dla zarządców i ryczałtu dla lokatorów;
 • wyszukiwanie i przeglądanie danych o wprowadzonych wnioskach, wydanych decyzjach i wypłaconych świadczeniach;
 • tworzenie statystyk i raportów o wprowadzonych wnioskach i wydanych decyzjach o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego w zadanym okresie.

Zapewniamy migrację danych z systemu dodatków mieszkaniowych firmy ETOB. Możliwa do realizacji jest również migracja danych z innych systemów (po omówieniu szczegółów).

W niedalekiej przyszłości planujemy powiązanie systemu MiDoS z aplikacją "Świadczenia Rodzinne - Familia", naszego autorstwa, w celu udostępnienia danych o świadczeniobiorcy i otrzymanych przez niego świadczeniach.

W celu zapoznania się z systemem możliwe jest pobranie prezentacji systemu lub zamówienie wersji demonstracyjnej (patrz zakładka "Pliki do pobrania"). Możliwe jest również zamówienie wersji użytkowej systemu MiDoS.

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Dział systemów

tel. +48 32 3589 275 e-mail a2@zetokatowice.pl

Informacja o zapisywaniu danych na urządzeniu końcowym użytkownika tej strony internetowej.


Uprzejmie informujemy, że nasz serwis korzysta tylko z tzw. sesyjnych plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego i wygodnego użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Posiadają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących rejestrowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane na Państwa urządzeniu. Jeśli nie chcą Państwo aby pliki cookies były rejestrowane na Państwa urządzeniu, prosimy o zmianę ustawień i wyłączenie rejestrowania plików cookies w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.Zapoznałem się z informacją