Familia

Aplikacja "Świadczenia rodzinne - Familia" wspomaga pracę Urzędów Miast i Gmin oraz Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie w zakresie zadań związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń rodzinnych.

W szczególności system wspomaga pracę urzędów w zakresie:

 • prowadzenia ewidencji osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz uprawnionych do tych świadczeń;
 • prowadzenia ewidencji wniosków o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego, specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • podejmowania i ewidencji decyzji dotyczących ww. świadczeń;
 • przyznawania i wypłaty świadczeń;
 • zgłaszania do ZUS osób do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych oraz rozliczania składek na te ubezpieczenia;
 • sprawozdawczości statystycznej,
 • generowania zbiorów centralnych.

Aplikacja umożliwia:

 • łączną lub oddzielną realizację spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjnymi poprzez rozdzielenie funkcji obsługi wniosków, decyzji, naliczania świadczeń i sprawozdawczości i możliwości nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji;
 • obsługę spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi i zaliczkami alimentacyjnymi na tej samej lub na rozdzielnych bazach danych (wówczas wymagana jest druga instalacja aplikacji i bazy danych).

Funkcjonalność aplikacji pozwala na różną organizację pracy i podział obowiązków w zespołach realizujących obsługę zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Możliwe jest przeniesienie danych osobowych z innych systemów do aplikacji Familia.

W roku 2014 udostępniona została wersja 2.40 (G-1.02-2-40) aplikacji Familia, która pozwala na integrację z systemem CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego). Wersja ta umożliwia m.in.:

 • Obsługę wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych składanych elektronicznie na Portalu Informacyjnym CSZIS
 • Wymianę komunikatów z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
 • Weryfikację danych z wniosku w zewnętrznych systemach centralnych (m.in. PESEL, EKSMOoN, AC Rynek Pracy).

Od wersji 2.51 (G-1.03-2-51), która została udostępniona w kwietniu 2015 r., aplikacja Familia umożliwia pobieranie z rejestrów zewnętrznych następujących informacji:

- o dochodzie poszczególnych członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ePodatki)

- o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (PUE-ZUS),

- o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności (EKSMOoN)

które mają zastąpić odpowiednie zaświadczenia i oświadczenia dostarczane dotychczas przez wnioskodawców, składających wnioski o przyznanie świadczeń.

Aktualnie aplikacja umożliwia obsługę – oprócz świadczeń rodzinnych - również następujących świadczeń:

- świadczenia wychowawczego (500+),

- świadczenia dobry start (300+),

- zasiłku dla opiekuna,

- jednorazowego świadczenia „Za Życiem”.

Aplikacja Familia posiada świadectwo zgodności o numerze 4/1.03/SR/G/2015 wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 10 czerwca 2015 r.:

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Sitek

tel. +48 32 3589 175 e-mail Sitek.A@zetokatowice.pl

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Sitek

tel. +48 32 3589 175 e-mail Sitek.A@zetokatowice.pl

Skontaktuj się
z nami

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij